Trường học – Trại lính – Nhà thương điên

Trường học giống như một trại lính, nhà thương điên. Giờ nghỉ cũng bắt đầu và kết thúc bằng một hồi chuông tự động, chứ chẳng có một âm thanh con người. Nhằm đào tạo trẻ nhỏ tự huấn luyện, từng chút từng chút một, đứng thẳng hàng, theo một hàng gạch nhất định, lần lượt đi từ thấp đến cao, từng người một, chúng ta đã tạo ra các trường học, như thể là nhà tù hoặc xưởng sản xuất.

1
Trường học được hình dung là nơi sản xuất những công dân vâng lời, những công dân có ích và những kẻ tiêu dùng hàng hoá đều đặn; nơi mà con người dần biến thành những con số, điểm số và số liệu. Yêu cầu và sức ép của hệ thống cuối cùng làm giảm hoặc mất nhân tính của tất cả mọi người.

Tất cả mọi người bị biến thành đồng nhất, với những tư tưởng đồng nhất, nhằm tạo ra những kết quả tương tự. Tất cả chúng ta phải biết cùng một thứ, mặc cho thực tế là chúng ta, những người lớn, đều chẳng biết cùng một thứ, cũng chẳng làm cùng một việc. Nhưng ở trường, thì ai cũng phải làm cùng một thứ, và phải làm thật tốt nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *