Questioning

Về bản chất, việc học tốt bất kì một môn học nào, chính là việc chủ động tìm hiểu logic của môn học đó bằng nhiều câu hỏi. Song hầu hết, sinh viên thường ngồi thụ động trong lớp, hy vọng giảng viên sẽ không buộc họ đặt ra bất kể câu hỏi nào, dù là nhỏ nhất. Khi buộc […]

Read more