Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World – Tony Wagner, 2012

Education Book Review Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World – Tony Wagner, 2012 Đây là một cuốn sách tốt dành cho những ai đã nhàm chán với những câu hỏi: “Làm thế nào để học sinh vào được trường đại học tốt nhất?”, hay “Làm thế nào để các em có được nghề nghiệp […]

Read more