Sự tích con Freelancer

1
Ở châu Âu, vào khoảng thế kỉ XIV~XVI, thường xảy ra các cuộc so thương (giống như các bạn Cowboy miền Tây về sau hay đọ súng). Thông thường, bên cạnh việc các quí tộc đích thân tham chiến, thì mỗi lâu đài thường có một đội ngũ đông đảo các lính đánh thuê.

Trong giới kị sĩ đánh thuê, có nhiều người không trung thành với bất kì một lãnh chúa, hay công, hầu, bá, tử, nam tước nào cả, mà hoạt động độc lập theo từng hợp đồng. Bất kể ai trả giá cho họ cao hơn, là họ sẽ vác theo cây thương (lance) để chiến đấu cho danh dự của bên trả tiền thuê họ. Trong các tác phẩm văn học từ cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX, các tác gia gọi họ là những Freelancer, với tác phong hoạt động giống hệt các Gunfighter ở miền Tây nước Mĩ).

Ngày nay, Freelancer là một thuật ngữ dùng để chỉ bất cứ ai làm việc độc lập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *