Questioning

12369006_10203850141853176_5186596920278683350_n

Về bản chất, việc học tốt bất kì một môn học nào, chính là việc chủ động tìm hiểu logic của môn học đó bằng nhiều câu hỏi. Song hầu hết, sinh viên thường ngồi thụ động trong lớp, hy vọng giảng viên sẽ không buộc họ đặt ra bất kể câu hỏi nào, dù là nhỏ nhất. Khi buộc phải đưa ra các câu hỏi, họ có xu hương đặt ra những câu hỏi bề mặt, kiểu như: Đề thi có ra chương này hay không? Có cần phải biết điều đó không? Tiểu luận này có cần đến 10 trang không?

Đối với những sinh viên học hành nghiêm chính, các câu hỏi thường trở nên tập trung hơn, khai thác nhiều góc cạnh hơn; và việc đặt câu hỏi cũng diễn ra thường xuyên hơn, không những hàng ngày mà là từng thời khắc. Sự tập trung vào việc đặt câu hỏi sẽ giúp ta học tập sâu sắc hơn trong bất kì chủ đề, bộ môn, hay một trường lớp nào.

Tương tự như vậy, khi tham gia thị trường lao động, nhân viên quèn thường răm rắp nghe lệnh, còn nhân viên cứng thường rất thích đặt nhiều câu hỏi critical. Lãnh đạo thì miễn bàn, không biết đặt câu hỏi chắc chắn là lãnh đạo tồi.

Như Lacan – người bạn thân thiết của chúng ta đã nói: “Every question is only ever formulated on the basis of an answer. People only ask questions when they already have the answer.”

Đối với nghề consulting, mỗi câu hỏi giống như một cây xanh, nếu mọc tự nhiên, um tùm sẽ cho một rừng rậm phong phú; nếu mọc có quy hoạch sẽ cho ra những mảnh rừng vuông vức. Chỉ là người nông dân khoái loại nào, và tối ưu hoá sản lượng từ loại nào một cách bền vững hơn mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *