Loli ruin the world – Rudolph!

Năm 1939, Robert May, một copywiter cho Montgomery Ward (một chuỗi bán lẻ to khung khiếp trong lịch sử nước Mẽo, như kiểu VinMart của ta, ra đời từ năm 1872) đã viết một bài thơ quảng bá cho cửa hàng bách hoá Chicago. Nhân vật chính trong bài thơ đó là “Rollo”, chú tuần lộc mũi đỏ. Tuy nhiên, các nhà quản lý không thích cái tên Rollo, và cũng không chấp nhận phương án thứ hai của May, “Reginald”. Khi ấy, cô con gái bốn tuổi của May chợt buột ra cái tên “Rudolph”, và thế là tên tuổi của một biểu tượng Giáng sinh kinh điển đã được ra đời. 


Sau đây là bản Rudolph the Red nosed Reindeer của
Dean Martin: https://www.youtube.com/watch?v=4g-0b7s4o1Q

Và bộ phim năm 1964: https://www.youtube.com/watch?v=R2rg53E-vEc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *