Good to Know # 1 – Bão não – Brainstorming năm 1953

Không chỉ ngày nay, mà từ ngày nao chẳng biết, người ta đã dùng tới Brainstorming. Tuy nhiên, cho đến năm 1953, Brainstorming mới trở nên phổ biến bởi cuốn Applied Imagination của  Alex Faickney Osborn (1888-1966), dù trước đó, ông đã đề cập đến nó trong cuốn How To Think Up (1942).

Vậy, quá trình Brainstorming đã được Osborn phổ biến ở thời điểm 1953 là như thế nào?

Brainstorming là gì?
Brainstorming là công cụ sáng tạo được sử dụng cho mục đích duy nhất là tạo ra các ý tưởng, nó không bao gồm các thao tác phân tích. Nó được sử dụng để:

 • Tạo ra hàng loạt các ý tưởng trong thời gian ngắn
 • Sản xuất các ý tưởng mới và sáng tạo

Brainstorming như thế nào?
Mục tiêu của Brainstorming là tạo ra các ý tưởng. Bởi vậy, trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng tất cả thành viên trong nhóm của bạn hiểu được tầm quan trọng của việc trì hoãn mọi phán quyết cho tới khi quá trình Bão não hoàn thiện.

 • Viết tất cả các vấn đề, chủ điểm lên bảng, flipchart, hoặc bất kể nơi nào mà những người tham gia có thể nhìn thấy nó.
 • Viết ra tất cả những gì ùa đến, và hạn chế việc chỉnh sửa càng nhiều càng tốt.
 • Đánh số từng ý tưởng để tiện trích dẫn
 • Sử dụng một trong các kỹ thuật bão não sau: bão não cấu trúc (structured brainstorming), bão não tự do (free-form brainstorming), hoặc bão não lặng thinh (silent brainstorming).

Bão não cấu trúc (Structured brainstorming)

 • Cố gắng thu lượm một ý tưởng từ mỗi người theo thứ tự
 • Những thành viên tới lượt mà chưa có ý tưởng sẽ nói “bỏ qua”
 • Mỗi lượt nói hoàn chỉnh là kết thúc một phiên bão não (brainstorming session)
 • Lợi thế của phương pháp này là mỗi người đều có cơ hội tham gia, không phân biệt đẳng cấp, tính cách
 • Nhược điểm là thiếu tính chủ động và sẽ có những lúc hơi gượng ép

Bão não tự do (Free-form/ unstructured brainstorming)

 • Các thành viên đóng góp ý tưởng, mỗi khi ý tưởng nảy ra trong đầu mình
 • Ưu điểm của phương pháp này là những người tham gia có thể xây dựng ý tưởng dựa trên ý tưởng của người khác. Không khí thoải mái, thư giãn.
 • Nhược điểm là người tham gia ít quyết đoán hơn, hay các thành viên ở cấp bậc thấp hơn có thể không có cơ hội đóng góp.

Một các tiếp cận lý tưởng là kết hợp hai phương pháp trên. Bắt đầu cuộc thảo luận với một vài phiên bão não cấu trúc, sau đó kết thúc với một khoảng thời gian bão não tự do

Bão não lặng thinh (Silent brainstorming)

 • Các thành viên viết ý tưởng của mình lên các mảnh giấy, sticky notes
 • Thu thập lại các ý tưởng và để cho tất cả mọi người cùng xem
 • Ưu điểm: Có thể ngăn ngừa các cá nhân bất trị, thích “phân tích” các ý kiến trong phiên bão não
 • Nhược điểm: Nhóm mất đi sức mạnh tổng hoà thường có trong các phiên bão não mở.

Bão não lặng thinh sẽ chỉ được sử dụng tốt khi kết hợp với các kỹ thuật bão não khác.

Kết quả của cuộc họp có thể là một danh sách các ý tưởng. Nếu danh sách này quá dài, nhóm có thể lược bớt chúng bằng cách sử dụng các công cụ đưa ra quyết định (decision-making tools), ví dụ như một sơ đồ quan hệ (affinity diagram).

Xin chớ quên!!! Points to remember!!!

 • Không bao giờ phán xét những ý tưởng khi chúng được đưa ra. Mục tiêu của Bão não là để tạo ra thật nhiều ý tưởng trong một thời gian ngắn. Phân tích những ý tưởng này là một quá trình riêng biệt, phải được thực hiện sau.
 • Don’t quit at the first lull! Đừng bỏ cuộc khi gặp những khoảng lặng. Tất cả các cuộc Bão não đều chứa chan những khoảng lặng, khiến cho người tham gia thực sự khó chịu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết các ý tưởng tốt nhất thường hiện hữu trong phần cuối cùng của các phiên bão não. Hãy cố gắng khuyến khích nhóm để vượt qua ít nhất hai hoặc ba khoảng lặng.
 • Hãy cố gắng viết xuống tất cả các ý tưởng chính xác như chúng đã đường trình bày. KHÔNG THÊM THẮT HAY DIỄN GIẢI BẰNG MỘT TỪ THAY THẾ. Khi bạn dừng lại cho một ý tưởng, hoặc cho một hai từ dễ hơn để ký âm, bạn đang làm hành động phân tích. Việc phân tích nên để dành thực hiện sau.
 • Khuyến khích những ý tưởng kỳ quặc. Trong khi những ý tưởng này có thể không thực tế, nhưng chúng có thể bắt đầu cho một dòng chảy các ý tưởng sáng tạo có thể sử dụng được. Việc khuyến khích những ý tưởng kỳ quặc cũng là một biện pháp tốt để giúp chúng ta vượt qua cắc quãng thời gian tạm lắng.
 • Hãy thử xây dựng một nhóm đa dạng, bao gồm nhiều thành phần khác nhau để có được một tập hợp đa dạng các ý tưởng từ nhiều góc độ tiếp cận.

Chúc các bạn bão não vui vẻ!

>> Kỳ sau: Sơ đồ quan hệ – Thần chú sau mỗi cuộc Bão não

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *