Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World – Tony Wagner, 2012

Education Book Review

Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World – Tony Wagner, 2012

Đây là một cuốn sách tốt dành cho những ai đã nhàm chán với những câu hỏi: “Làm thế nào để học sinh vào được trường đại học tốt nhất?”, hay “Làm thế nào để các em có được nghề nghiệp tốt nhất?”. Tony Wagner đã quan sát những ngành nghề không có sự đổi mới, và thấy rằng chúng rất dễ bị tự động hoá. Vậy, tại sao ta lại phải mất công để học trò phải chuẩn bị cho những thứ có thể bị thay thế trong phút mốt? Thay vì thế, hãy giúp học trò trở thành những người đổi mới.

Tác giả đưa ra 5 thành tố cơ bản của hệ thống Giáo dục sự đổi mới (Education for Innovation), bao gồm:
1. Cộng tác thay vì ganh đua (Collaboration v/s Individual Achievement)
2. Học tập liên ngành thay vì học tập chuyên ngành (Multidisciplinary Learning v/s Specialization)
3. Thử nghiệm và thất bại, thay vì lảng tránh những rủi ro (Trial and error v/s Risk avoidance)
4. (Chủ động) Làm ra, thay vì (Thụ động) hưởng thụ (Creating v/s Consuming)
5. Động lực nội tại, thay vì động lực ngoại lai (Intrinsic vs/ Extrinsic Motivation)

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nhắc nhiều tới sự thay đổi của các trường trung học gắn liền với cuộc thi Intel ISEF, những minh hoạ cụ thể trong việc Giáo dục STEM (STEM education) và các môn học STEM (STEM subjects) đã được triển khai và hình thành văn hoá thế nào.

Sự đối lập giữa cơ chế và thực tiễn ở nước cờ hoa cũng không khác ở Việt Nam là mấy. Một mặt, những người làm chính sách muốn phát triển những chương trình “chính thống”, những danh mục để đánh giá thành quả học tập từ mầm non tới hết phổ thông. Mặt khác, các trường học lại cần sự đổi mới, sáng tạo, trao quyền để giáo viên đem lại những dự án thực hành, những khoá học liên ngành (hay ở ta gọi là những bài học tích hợp). Ngày nay, để có thể tạo động lực cho học sinh khám phá và sáng tạo, nhà giáo cần phải thực sự chú tâm trong việc tạo ra môi trường học tập đổi mới. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể hoàn toàn phó thác chuyện đó lên đôi vai một người thầy. Văn hoá học đường là một sự tổng hoà, và chỉ có thể được xây dựng bởi nỗ lực và cảm hứng từ cả tập thể.

Tony Wagner là học giả đầu tiên tại Trung tâm Công nghệ và Khởi nghiệp (Technology and Entrepreneurship Center) của Đại học Harvard. Ông có một vài tựa sách về giáo dục, trong đó có cuốn “The Global Achievenment Gap”, một cuốn rất hợp để tương hỗ cùng cuốn này bởi những chủ đề vĩ mô, đa góc cạnh nhưng chi tiết.

#EduBookReview #VIEF
#18cuonsach1nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *