CATWOE – Developing a Robust Problem Definition

What do you do when you’re faced with a really big business problem? What if your employee retention was low, for example, and you wanted to know why? Your first step might be to brainstorm the possible reasons and apply a range of different problem-solving skills to fix them. But what if you’ve focused on the wrong problem, or you’re just looking […]

Read more

Back to Basic #3 – Decision making – Xông xáo không thấu đáo!

Nhân có một chú em bị tắc sau khi mình góp ý để chính sửa hồ sơ dự án, vì sếp em cũng thấy có vấn đề nhưng cũng chưa clear và không biết bắt đầu từ đâu, còn quân của em thì cũng không involve vào được vì chúng nó cũng không thể clear hơn sếp em và em. […]

Read more