VIETNAMESE E-LEARNING STORY – THE RAISING OF CUSTOMER SERVICES

After decades of focusing on hardware and the confusing between digitization educational content and online education, E-learning in Vietnam recently recorded some positive changes. In the same tendency like most other industrials, private sectors access the market audacity, daring and drastic by focusing more on the learner. Ambient Insight’s report Asia Pacific Self-paced E-Learning Market identified Vietnam is one of the fastest […]

Read more

THẤT NGHIỆP LÀ HIỆN TƯỢNG, KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ, ĐỪNG ĐỔ VẤY LÊN ĐẦU SINH VIÊN!

Bài đăng trên Giáo dục Việt Nam, ngày 5/4/2016 LTS: Viết tiếp chủ đề “học để có việc hay để thất nghiệp”, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được bài viết của tác giả Hoàng A. Đức – Trường Quản lý Maastricht, Hà Lan. Tác giả nhìn nhận hiện tượng thất nghiệp ở góc nhìn khách quan và […]

Read more