HỌC THẾ NÀO?

Chúng ta học bằng việc tạo ra các kết nối. Ở góc độ Sinh học, đó là các kết nối giữa các tế bào thần kinh, các kết nối được đẩy mạnh mỗi khi chúng ta ghi nhận một kinh nghiệm mới. Ở góc độ tinh thần, đó là các kết nối giữa các khái niệm, khi chúng ta liên […]

Read more

Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World – Tony Wagner, 2012

Education Book Review Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World – Tony Wagner, 2012 Đây là một cuốn sách tốt dành cho những ai đã nhàm chán với những câu hỏi: “Làm thế nào để học sinh vào được trường đại học tốt nhất?”, hay “Làm thế nào để các em có được nghề nghiệp […]

Read more